Víla na Klinice zubního lékařství

Zubní víla bydlí ve svém vílím domečku, který má spoustu dvířek. Dvoje dvířka z vílího domečku vedou i na Dětské oddělení Kliniky zubního lékařství, jedny jsou v čekárně a druhé v ordinaci. Jedny dvířka má dokonce i v Pevnosti poznání Olomouc a ve FN Motol v Praze.

Pravidelně chodí těmito dvířky dohlížet na děti, pomáhá jim v péči o zoubky a případně poradí jejich rodičům. Možná ji někdy v ordinaci či čekárně uvidíte, možná ne, ale určitě se sní potkáte na mnoha akcích zaměřených na prevenci - například "Ve zdravé Olomouci zdravý zub", "Světový den ústního zdraví", "Veletrh zdraví" nebo k vám zavítá do školy či školy.

Zubní víla bedlivě svými dvířky sleduje a hlídá, jak šikovné jsou děti u zubaře a jak dobře si svoje zoubky čistí, a těší se například na vaše vzkazy a obrázky, které jí můžete u dvířek na Dětském oddělení Kliniky zubního lékařství LFUP a FNOL zanechat.

Naši Zubní vílu můžete sledovat na Facebooku a Instragramu.

Světový den ústního zdraví | Zubní víla v Pevnosti poznání