Možnosti ošetření dočasných zubů

Pokud se stane, že se na mléčném zubu objeví zubní kaz (kaz raného dětství, ECC), není nic ztraceno. Jen je důležité chodit od půl roku věku dítěte nebo od prořezání prvního zubu na pravidelné preventivní prohlídky, aby se dalo správnou hygienou a výživou zubnímu kazu předejít nebo aby se zubní kaz našel co nejdříve a nestihly se rozvinout jeho zánětlivé komplikace. Pokud má dítě neošetřené rozsáhlé kazy, trpí bolestí, špatně spí, jí a nemůže si hrát s kamarády a provádět běžné denní aktivity ve školce s vrstevníky. Prosím, myslete na to a choďte se svými dětmi k zubnímu lékaři s prvním prořezaným zubem a pak každého půl roku.

  • Kaz raného dětství, angl. Early Childhood Caries-ECC je kaz na dočasném zubu, rychle se šířící a mnohočetný. Pokud zůstane neošetřen, vede k zánětlivým komplikacím, bolesti a ztrátě zubu.

Zubní kaz ošetřujeme na Dětském oddělení Kliniky zubního lékařství bílými výplněmi, buď skloinomerními cementy nebo fotokompozitními materiály. Amalgám dle legislativy Evropské unie u dětí do 15 let nepoužíváme. Nejnovější technikou ošetření kazu na dočasném zubu je jeho „zastavení“

Kazivé hmoty odstraňujeme buď strojovou preparací rotačními nástroji (klasické vrtání) nebo atraumatickou preparací ručně pomocí ostrých lžiček, tzv. exkavátorů. Tato technika je vhodná pro malé děti a také pro obtížně spolupracující pacienty se strachem ze zubního ošetření. Dalším typem preparace kazu nabízenou na našem pracovišti je tzv. chemomechanická preparace, která kombinuje odstranění změklých kazivých hmot ze zubu exkavátorem s chemickým gelem, který infikovanou tkáň rozpouští a urychluje tak její odstranění.

Na Dětském oddělení Kliniky zubního lékařství nabízíme tzv. minimálně invazivní ošetření sklovinných defektů na stálých řezácích, které vnikají poruchou ve vývoji zubu, například zvýšeným přívodem fluoru nebo jako následek úrazu nebo zánětu dočasného předchůdce- přechod infekce ze zkaženého dočasného zubu na zárodek stálého nástupce. Toto ošetření zlepšuje estetiku a zabraňuje dalšímu postižení kazem u nerovných povrchů těchto defektů skloviny.

  • Ošetření řezáků postižených fluorózou minimálně invazivní technikou infiltrace skloviny (Icon). Pacientka měla v dětství kazivý dočasný chrup a byly jí předepsány fluoridové tablety, nadbytkem fluoru došlo ke vzniku skvrnité skloviny (tzv. fluoróze)

Pokud je korunka dočasného zubu příliš zničená kazem nebo bylo nutné provést ošetření zubního nervu (endodoncie), pak je možné rekonstruovat zub do funkčního tvaru pomocí korunkových náhrad.

Na dětském oddělení nabízíme celokovové korunky z nerezavějící oceli skýtající velký výběr vhodných velikostí, dále prefabrikované bílé keramické zirkonové korunky s vysokou pevností a estetikou, pak individuálně zhotovené bílé korunky pryskyřičné a fotokompozitní, které se vyrábí v naší laboratoři na základě otisku zubů.

  • Keramické zirkonové korunky a celokovové korunky z nerezavějící oceli představují alternativy ošetření dočasných zubů s rozsáhlými kazy. Protože jsou to předtvary všech velikostí, pacient po vyzkoušení vhodné korunky a jejím připevnění (fixaci cementem) odchází se zubem už v jedné návštěvě.

Fotokompozitní korunka (vlevo) a pryskyřičné korunky (vpravo) jsou individuálně zhotovené korunky v laboratoři na základě zubního otisku. Jsou přesné a zhotovené „na míru“, ale pacient si pro ně přichází až v další návštěvě, takže definitivní ošetření není jedokrokové jako u prebabrikátů.

Pokud je zubní kaz příliš rozsáhlý, šíří se směrem k zubní dřeni, kterou může dráždit nebo infikovat. V takovém případě jen odstranění samotného kazu nestačí, musíme ošetřit i nervově-cévní svazek , lidově „nerv“, uvnitř v zubu a provádíme tedy tzv. endodontické ošetření- ošetření kanálku zubu.

U dočasného zubu provádíme 2 typy zákroku na zubní dřeni a to pulpotomii (částečné odstranění poškozené dřeně, zbylá zdravá dřeň se ponechává v zubním kanálku) nebo pulpektomii, kdy se celá postižená zubní dřen odstraní pryč.

  • Pulpotomie

Jedná se pouze o částečné odstranění zubní dřeně. Odstraní se postižená dřeň z korunkové části zubu, na zbylou zubní dřeň se nanese hojivý preparát (Biodentin, MTA), skloionomerní cement/fotokompozitum a zub se opatří korunkovou náhradou- nejčastěji prefabrikovanou kovovou korunkou z nerezavějící oceli. Toto ošetření je vhodné u rozsáhlých kazů zasahujících k zubní dřeni.

  • Pulpektomie

Při tomto typu endodontického ošetření se odstraňuje celá zubní dřeň a prázdný prostor uvnitř zubu se vyplní speciální resorbovatelnou pastou, tzv. sealerem, a opatří ochrannou korunkou. Mléčný zub s taktovým ošetřením se pak tedy resorbuje stejně jako zdravý zub, až nakonec sám vypadne a je nahrazen stálým nástupcem. K tomuto typu ošetření přistupujeme u rozsáhlých kazů zasahujících zubní dřeň, avšak bez známek zánětu v kosti, nebo pokud selže pokus o pulpotomii, protože se zánět v zubní dřeni rozšíří z korunkové části do celého nervově-cévního svazku.

Naše pracoviště nabízí kromě standardních metod ošetření kořenového kanálku u stálého zubu také nejmodernější postupy, některé může dnešní stomatologie nabídnout.

Klinika zubního lékařství je pracoviště vybavené několika operačními mikroskopy umístěnými na konzervačním oddělení (patro výš nad dětským odd.) a pacienty se složitou anatomií kořenových kanálků ošetřujeme zde pod mikroskopem.

Dalším obrovským benefitem našeho oddělení je možnost ošetření stálých zubů s neukončeným vývojem kořene nejnovějším postupem, tzv. maturogenezí, která s využitím vlastních kmenových buněk pomáhá zachránit i zuby s jinak velmi špatnou prognózou. Toto ošetření provádí naše pracoviště ve spolupráci s dr. Radovanem Žižkou, Ph.D.

Pokud zubní kaz zcela destruuje korunku zubu nebo jsou dokonce rozvinuty zánětlivé komplikace kazu, nezbývá než zub vytrhnout. Dětské oddělení nabízí možnost provést tento nepříjemný úkon v lokální anestezii a v celkové analgézii Entonox, tedy s použitím tzv. rajského plynu. Účinky rajského plynu jsou analgetické a sedativní, pro dítě je méně bolestivá injekce a také si na nepříjemný zážitek z vytržení zubu nebude pamatovat. Jeho účinek na pacienta je však individuální (některé děti se smějí, některým se točí hlava, některé tvrdí, že na ně plyn nijak nepůsobí) a je zcela hrazen zdravotní pojišťovnou pro děti od 4-15 let 2x do roka.