Specializované poradny

Dětské oddělení Kliniky zubního lékařství nabízí několik specializovaných poraden. Pro podrobnosti stačí rozkliknout jednotlivé položky.

Tato poradna je zaměřena na první návštěvy předškolních dětí ve stomatologické ordinaci nebo návštěvy dětí s již prožitou traumatizující zkušeností v prostředí zubní ordinace. Cílem je s pomocí drobných dárků od víly odstranit strach z prostředí ordinace a osvojení si správné dietetiky a návyků dentální hygieny. Máme připraveny krabičky na dentální hygienu odstupňované podle věku pacienta pro ukázku a vyzkoušení jednotlivých pomůcek a modely na čištění zubů pro praktický nácvik.

 

Tuto poradnu vede MUDr. Eva Míšová, Ph.D., koná se každých 14 dní v pondělí od 8-12 hodin a objednat se do ní můžete na telefonním čísle dětského oddělení 585859245.

Tato poradna je zaměřena na první návštěvy předškolních dětí ve stomatologické ordinaci nebo návštěvy dětí s již prožitou traumatizující zkušeností v prostředí zubní ordinace. Cílem je s pomocí drobných dárků od víly odstranit strach z prostředí ordinace a osvojení si správné dietetiky a návyků dentální hygieny. Máme připraveny krabičky na dentální hygienu odstupňované podle věku pacienta pro ukázku a vyzkoušení jednotlivých pomůcek a modely na čištění zubů pro praktický nácvik.

Tuto poradnu vede MUDr. Eva Míšová, Ph.D., koná se každých 14 dní v pondělí od 8-12 hodin a objednat se do ní můžete na telefonním čísle dětského oddělení 585859245.

Nově otevřená poradna pro děti se specifickými potřebami si klade za cíl navázání kontaktu s dětským pacientem v odpoledních hodinách (1x měsíčně, od 13-14.30) a v klidném prostředí ordinace mimo ruch dopoledního provozu. V tomto nám bude opět pomáhat Zubní víla, která se kromě dvířek v čekárně, nastěhovala také do zubní ordinace, přímo vedle zubařského křesla. Dalším a vlastně hlavním pomocníkem pro navázání kontaktu s dítětem bude speciální psí pomocník Kimi s certifikátem na canisterapii, který pomůže uvolnit napětí v čekárně (majitelkou je kolegyně z Kliniky zubního lékařství MDDr. Martina Koutná).